Прилагането на новите учебни програми

Изх. № РУО1- 4076/14.02.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-56/14.02.2020 г., вх.№РУО1-4022/14.02.2020г., относно прилагането на новите учебни програми и с цел повишаването на ефективността им, Ви уведомявам, че е нужно мнението на учителите, които ежедневно работят с учениците и най-вярно могат да подскажат необходима ли е промяна и в каква посока.

Целта на анкетите не е да се прецени работата на учителите или работата на училището. Поради тази причина не се изисква да се посочват имена. За да се получи нужната обратна връзка, е препоръчително анкетата да бъде попълнена поне веднъж от всяко училище, като по този начин се представи виждането на всички учители, преподаващи предмета в съответния клас.

Министерството на образованието и науката разчита на Вашето обективно и професионално становище.

Анкетите са съставени в google-формуляр. В тази връзка моля да имате предвид следното:

•       Преди да започнете с попълването й, да се запознаете с въпросите и ако попълвате от името на всички учители в училището, да сте обсъдили предварително отговора, който искате да отбележите.

•       За да финализирате анкетата, трябва да отговорите на всички въпроси, отбелязани със звездичка (*).

•       Можете да преминете към попълването на следващ въпрос само ако сте попълнили предишния.

•       Ако започнете да попълвате анкетата, нямате възможност да прекъснете и да запаметите вече дадените отговори.

•       Ако излезете от платформата, без да сте изпратили анкетата чрез натискане на бутона „Изпрати“, ще изгубите попълнената информация.

 

Анкетите могат да се попълват до 21 февруари включително, след което платформата ще бъде затворена.

 

Анкета V клас човекът и природата – https://forms.gle/3gbANMo2mb3M6sN59

Анкета VI клас човекът и природата – https://forms.gle/vuszmosXtiQVycJL7

Анкета VII клас биология и здравно образование – https://forms.gle/1Xd9XTHT9g6jH1Ra6

Анкета VII клас физика и астрономия – https://forms.gle/QJFye55f8x6AjBjB6

Анкета VII клас химия и опазване на околната среда – https://forms.gle/o6wkn3wyXAi72Cm18

Анкета VII клас математика  – https://forms.gle/31pW5Euqzca6ijjMA

Анкета VI клас математика  – https://forms.gle/bbUVdHLYVGhwaiwM6

Анкета V клас математика  – https://forms.gle/8SRdCwTKYjy53LHH7

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо на МОН

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД