Провеждане на безплатни занимания по футбол по програма „ХайдеДаРитаме“

Изх. № РУО1-4285/12.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№ СОА20–ДИ05-400/08.12.2020 г., вх.№ РУО1-3426/10.02.2020 г., Ви уведомявам, че Българският футболен съюз организира безплатни занимания по футбол за момичета и момчета II-IV клас по програма „ ХайдеДаРитаме“.

Програмата е насочена към придобиване на основни двигателни и социални умения на подрастващите. Инициативата ще се реализира в периода 16.03.-02.07.2020 г., по две занимания седмично /вторник и четвъртък/, на терените на Спортен комплекс „Бонсист“ и миникомплекс по футбол на БФС в ж.к. „Свобода“, ул. „Петко Д. Петков“ №6.

Тренировките ще се ръководят от специалисти на футболния съюз в удобно време след учебните часове – 17:30-19:00 часа.

За улеснение на желаещите да се включат е създадена онлайн платформа за записване и избор на локация – www.haidedaritame.com.

Лица за контакти от Българския футболен съюз:

– Николай Рибарски – 0887 401 105

– Дойчин Бахов – 0876 419 595

 

Приложение:
1. Програма

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД