Провеждане на виртуално състезание „Приказопоука“

Изх. № РУО1-34713/18.10.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Асоциация „Български детски и младежки парламент“ с вх. № РУО1-34318/15.10.2021 г., Ви уведомявам, че  на 31.10.2021 г. от 11.00 ч. в платформата ZOOM ще се проведе виртуално състезание „Приказопоука“.

Учениците ще бъдат разпределени по отбори и ще им бъде поставена проблемна тема в два кръга. Те ще трябва да представят своя или вече прочетена от тях приказка с поука, която би помогнала да се разреши поставения проблем.

Желаещите може да се запишат за участие на имейл адрес: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД