Провеждане на междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ с ученици 106 ОУ и 24 СУ

Изх. № РУО 1-24195/23.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-215/01.06.2022 г. на МОН с вх. № РУО1-20506/01.06.2022 г., Ви уведомявам, че на 28.06.2022 г. от 10:00 часа в сградата на 106 ОУ „Григорий Цамблак“ ще се проведе междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ с ученици 106 ОУ и 24 СУ. Програмата включва Работилница на тема „Музиката като мотивационна стратегия“.

 

Приложение: Програма за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ с участието на ученици от 106 ОУ и 24 СУ

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД