Провеждане на обучение на новосъздадени или още не учредени клубове по дебати

Изх. № РУО1-4186/16.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3783/14.02.2023 г. от Софийския ученически съвет Ви уведомявам, че от 10:00 часа на 25 и на 26 февруари 2023 г. ще се проведе обучение относно създаване или развиване на новосъздадените клубове по дебати в гр. София.

Регламентът за първия ден включва обучение в различни аспекти на дебатите. Част от засегнатите въпроси ще са: Как се води дебат? Какви са правилата на дебата? Как да бъдем успешни в дебатирането? През втория ден са предвидени дейности от състезателен характер, по време на които участниците ще приложат наученото.

Поканата е отправена само към новосъздадени или предстоящи да бъдат учредени клубове по дебати.

Желаещите да участват в обучението е необходимо да попълнят формуляр на следния линк: https://forms.gle/sdog3rsyRrninsEz9

Пожелавам успех в обучението!

 

Приложение:

  1. Помощни материали.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД