Провеждане на Регионално състезание по география и икономика на тема: „Природно и културно разнообразие в българските планини“

Изх. №.РУО1- 6931/29.02.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6771/28.02.202 г. Ви уведомявам, че Асоциацията на професионални географи и регионалисти (АПГР) със съдействието на РУО – Благоевград организират провеждането на Регионално състезание по география и икономика на тема: „Природно и културно разнообразие в българските планини“, по повод отбелязването на Деня на Земята – 22 април.

Състезанието ще се проведе на 19.04.2024 г. в VII СУ „Кузман Шапкарев“, Благоевград като в него могат да участват ученици от V до XII клас. Заявки за участие се изпращат на имейл адрес: [email protected]

Моля да сведете информацията до знанието на учениците и учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Приложение: Регламент на XI Регионално състезание по география и икономика.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД