Провеждане на състезание за изкачване на стьлбите към Националния храм-паметник „Шипка”

Изх. № РУО1-19655/26.06.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-19361/22.06.2023 г. от РУО – Габрово Ви уведомявам, че на 18 август 2023 г. от 10:30 часа ще се  проведе състезание за изкачване на стьлбите към Националния храм-паметник „Шипка”. Състезанието се организира във връзка с Националните чествания на годишнината от Шипченската епопея.

Право на участие в състезанието имат ученици от V до XII клас. Заявка за участие се подава чрез приложената таблица, която следва да бъде попълнена и изпратена в срок до 18.07.2023 г. в РУО – Габрово, на следния електронен адрес: [email protected]

За допълнителна информация – Таня Горанова, старши експерт по ФВС в РУО – Габрово; тел. 066 80 07 13.

 

Приложения:

  1. Регламент на състезанието.
  2. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД