Дейности по прием на ученици в VIII клас

Изх. № РУО1- 19524/23.06.23g.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и обхвата на учениците Ви напомням следното:

  1. На интернет страниците на всяко училище трябва да е налична актуална информация за графика на дейностите по приемане на ученици.
  2. Училищата, в които се обучават ученици в VII клас следва да създадат организация и да окажат съдействие при необходимост на родителите за попълване на заявленията за първо, трето и/или четвърто класиране през профила на съответния ученик.
  3. Моля още веднъж да информирате родителите на седмокласниците, че цялата налична информация се публикува своевременно на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием на ученици в VIII клас“.

Вярвам, че с общи усилия ще успеем да реализираме една прозрачна и спокойна кампания и всеки ученик ще намери своето място.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –
СОФИЯ-ГРАД