Програма за училища посланици на Европейския парламент 2021 – 2022 г.

Изх. № РУО1-29426/14.09.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

НА СТОЛИЧНИТЕ  СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Информационното бюро на Европейския парламент в България, постъпило  в РУО – София – град с вх. № РУО1- 29058/13.09.2021 г., приложено Ви изпращам Покана и Общи условия за участие в Програмата за училища посланици на Европейския парламент 2021 – 2022 г.

Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство, парламентарната демокрация и Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гражданите на ЕС и с която те могат да взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

 

Приложение:

  1. Покана
  2. Общи условия за участие в Програмата за училища посланици на Европейския парламент 2021-2022 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД