Програма „Нестле за по-здрави деца“

Изх. № РУО1-39251/06.12.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-38862/04.12.2023 г. от „Нестле България“ АД, Ви уведомявам, че и през настоящата учебна 2023/2024 година програмата „Нестле за по-здрави деца“ ще се реализира със съдействието на Министерството на образованието и науката.

Към програмата са добавени два нови късометражни филма по 25 минути – единия от тях е предназначен за деца в детските градини, а другия – за ученици. Филмовите продукции обхващат четири теми: балансирано хранене, хидратация, физическа активност и опазване на околната среда.
Образователните видеа можете да намерите на сайта на „Нестле България“ АД и на следните линкове:
N4HK Kindergartens – YouTube – за деца в детските градини.
N4HK Students 2023/2024 – YouTube – за ученици от I до IV клас.

Приложено Ви изпращам правилата за организиране и провеждане на конкурса „По-здрави деца“ за учебна 2023/2024 година, заявка за участие, декларация за авторство, техническа карта за детските градини и техническа карта за училищата.

Приложение:

  1. Правилата за организиране и провеждане на конкурса „По-здрави деца“ за учебна 2023/2024 година.
  2. Заявка за участие.
  3. Декларация за авторство.
  4. Техническа карта за детските градини.
  5. Техническа карта за училищата.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД