Първият дистанционен изпит в 51 СУ “Елисавета Багряна”

На 04.05.2020 г. се проведе първият по рода си за 51 СУ “Елисавета Багряна” дистанционен изпит. Ученичката получи заданието си чрез Google classroom, под формата на въпросник. Изпитът се проведе при следните условия:  споделен през цялото време екран, записваща  камера и двама дежурни квестори.

Всички данни се записват в Google диска на училището и са негова собственост. Лесно проследяване на пълна история за всяко натискане на клавиш!

Екипът използва изцяло безплатни и общодостъпни, препоръчани от МОН инструменти, а именно:

Google формуляри за затворен тест, с точкуване,

Предварително задаване на всички материали и тестове, чрез Google класната стая, създадена специално за изпитната сесия.

Запис на срещата и съхраняване на записа в “облака” на училището, чрез наскоро обявената интеграция на Meet и “класна стая”.

Създаване на уникална изпитна бланка, чрез добавката Form Publisher. Добавката генерира с входящ (пореден) номер PDF файл, защитен от редакции и промени, подходящ за последващи проверки от страна на изпитната комисия или други организации и заинтересовани лица.

Всичко това е постигнато само със “служебните” профили за ученици и учители В подробност процедурата за провеждане на индивидуално или групово изпитване от разстояние ще бъде споделена за свободно ползване от училищата до 9 май 2020 г.

В разработването на процедурата участват експерти от Център за творческо обучение, учители от 51 СУ “Елисавета Багряна”, 119 СУ “Акад. Михаил Арнаудов” в гр. София и  ЕГ “Иван Вазов”, гр. Пловдив.

Благодарим на Александър Ангелов и Център за творческо обучение, че с общи сили беше сътворен съвършеният изпит.

Пожелаваме на ученичката успех в предстоящите още 13 изпита!