Работилница за мартеници и за текстилно печатане, организирана от Националния политехнически музей

Изх. № РУО1-5244/26.02.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5044/25.02.2020 г., Ви уведомявам, че на 29.02.2020 г. от 11:00 да 13:00 ч. в Националния политехнически музей ще се организира семейна събота – работилница за мартеници и за текстилно печатане. Ще бъде представен старият занаят басмаджийство, благодарение на който облеклото на нашите предци е било така цветно.

Материалите са осигурени от музея и се заплащат.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД