Работни срещи за ДЗИ и НВО в IV, VII и X клас на учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-15966/28.04.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ВСИЧКИ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящото провеждане на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/и национално външно оценяване /НВО/ в IV, VII и X клас за учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че на 04.05.2022 г. ще се проведат онлайн работни срещи по график.

В срещите за ДЗИ следва да вземат участие директорите на всички училища, в които се обучават ученици в дванадесети клас и лицата, определени да работят с Единната информационна система за изпити и прием.

В срещите за НВО следва да вземат участие представители на всички училища, в които се обучават ученици в IV, VII и/или X клас.

Покана с линк за срещите ще бъде изпратена автоматично от виртуалната система за дистанционни срещи и работни процеси на РУО – София-град Edu-box на официалните електронни пощи на поверените Ви училища.

Присъствието на директорите на училищата е задължително!

 

Приложение:

  1. График.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-1287/27.04.2022 г.

 на началника на РУО – София-град/