Регистрация за новата фаза на програмата „Нестле за по-здрави деца“

Изх. № РУО1-8614/16.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-8491/15.03.2021 г. Ви уведомявам, че регистрациите за новата фаза на Националната програма „Нестле за по-здрави деца“ отново са възможни. Програмата е насочена към деца от 3 до 10 годишна възраст.

За учебната 2020/2021 г. са извършени промени в правилата на програмата, като всяка детска градина и училище може да се включи чрез избор на един от посочените варианти:

  1. Чрез изпълнение на заложените в програмата видеоуроци, без провеждане на спортен празник. При избор този вариант, образователната институция няма да може да участва в конкурса на програмата.
  2. Чрез провеждане на спортен празник, без провеждане на видеоуроци.
  3. Чрез провеждане на спортен празник и изпълнение на заложените в програмата видеоуроци.

За да се регистрира като участник, всяка детска градина и училище трябва да изпрати до 11.04.2021 г. на имейл  [email protected] попълнена „Заявка за участие“, в която да бъде посочено  по кой от горепосочените три варианта ще се включи образователната институция в програмата.

За да може да се включи в конкурса на програмата, всяка детска градина и училище задължително трябва да проведе до 11.05.2021 г. спортен празник на територията на образователната институция, докато изпълнението на видеоуроците е пожелателно.

При удължаване на противоепидемичната обстановка и на периода на обучение от разстояние в електронна среда, организирането на спортния ден/полуден може да бъде заменено с подходящи спортни активности, които да бъдат извършвани самостоятелно или заедно чрез виртуално събитие (онлайн тренировки, упражнения и др.).

За допълнителна информация: Мила Дянкова, телефони: 02 981 41 90; 0895 770 795.

Приложения:

  1. Правила за организиране и провеждане на трети етап от Национална програма „Нестле за по-здрави деца“.
  2. Заявка за участие.
  3. Декларация за информирано съгласие на родител/настойник.
  4. Декларация за авторство.
  5. Техническа карта за участие на детска градина в Национална програма „Нестле за по-здрави деца“ и бланка за обратна връзка.
  6. Техническа карта за участие на училище в Национална програма „Нестле за по-здрави деца“ и бланка за обратна връзка.

         

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД