Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV, V и VI клас

Изх. №РУО1-10080/08.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV, V и VI клас са обявени на сайта на Софийска математическа гимназия https://smg.bg/uspehi-rezultati-novini/2022/03/08/5827/rezultati-za-iv-v-i-vi-klas-ot-oblastniya-kryg-na-olimpiadata-po-matematika-prez-2021-2022-uchebna-godina/ .

Всички желаещи ученици и родители могат да се запознаят с писмената работата на ученика в сградата на НПМГ. Подробности може да видите на сайта: npmg.org.

Моля да уведомите учениците и учителите в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД