Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по лингвистика

Изх. № РУО1-4615/21.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по лингвистика са обявени на сайта на Първа английска езикова гимназия: https://www.fels-sofia.org/bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-168/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-3/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-2022-2023-%D0%B3-614

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД