Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации

Изх. №  РУО1-12155/25.03.22г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че резултатите на учениците от VІІ, Х и ХІІ клас от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации са обявени на сайта на 18.СУ „Уилям Гладстон“ на следния линк: Олимпиада по история и цивилизации-областен кръг – 18СУ „Уилям Гладстон“ (18sou.net)

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД