Покана за участие в Национална среща на ученическите съвети

Изх. № РУО1 – 12181/25.03.22г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11957/23.03.2022 г., Ви уведомявам, че Асоциация „Голям Брат Голяма Сестра – България“ отправя покана към учениците от цялата страна с интерес и/или опит в ученическото самоуправление да вземат участие в Национална среща на Ученическите съвети, която ще се проведе на 15 и 16 април 2022 г. в зала „Пловдив” (Международен панаир – Пловдив).

В двудневната среща в гр. Пловдив ще вземат участие млади хора, активно участващи в живота на своите училища от цялата страна, учители и образователни работници, доброволци и активисти в младежки организации и неформални групи, както и представители на институции, отговорни за вземане на решения и формиране на политики в областта на образованието, младежта и децата.

Целите на срещата са:

  • да инициира диалог между младите хора и институциите по въпросите за ученическото самоуправление на национално равнище;
  • да отправи препоръки към отговорните лица за институционализиране и признание на ученическите съвети на национално ниво;
  • да формира национален ученически орган, който да защитава правата, позицията и интересите на всички ученици на местно, национално и международно ниво.

Желаещите да вземат участие в срещата могат да попълнят до 31 март 2022 г. заявката в линка, посочен в Поканата.

Допълнителна информация може да получите на: [email protected]

 

Приложение: Покана.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД