Резултати от Областния кръг на XXXIII Национална олимпиада по философия

Изх. № РУО1-7795/09.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по Философия са обявени на сайта на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ на следния линк: https://ivanvazov.com/xxxii-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d1%8a/

Моля да уведомите учениците и учителите в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД