Световен ден на водата с конкурс за плакат на тема „Ценим водата“

Изх. № РУО1-8633/16.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № 788/12.03.20201 г., вх. № 8295/12.03.2021 г., Ви уведомявам, че на 22.03.2021 г. Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ ще отбележи Световния ден на водата с конкурс за плакат на тема „Ценим водата“.

В конкурса могат да участват ученици до 18 годишна възраст.

Победителите ще бъдат определени чрез публично онлайн гласуване – плакатите с най-много харесвания ще бъдат отличени с първо, второ и трето място. Официалното обявяване на победителите ще бъде в 16:00 часа на 29 март 2021 г. на интернет страницата на ИАОС и във Фейсбук.

Моля да сведете информацията за конкурса до знанието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Правила за участие на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД