Световна седмица на предприемачеството, 08 – 14 ноември 2021 година

Изх. №РУО1-36806/08.11.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Джуниър Ачийвмънт България с вх. №РУО1-36769/08.11.2021 г., Ви уведомявам, че в периода 08 – 14 ноември 2021 година се организира Световна седмица на предприемачеството, в рамките на която училищата се включват с разнообразни събития, насърчаващи предприемчивостта на младите хора – иновационни лагери, открити уроци и др.

 

 

Приложение: Писмо от Джуниър Ачийвмънт България, относно провеждането на Световна седмица на предприемачеството, 08 – 14 ноември 2021 година

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД