Срокът за записване за „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ на Столична община е удължен до края на месец април 2023 г.

Изх. № РУО1-9642/ 05.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-9530/04.04.2023 г. на Столична община, Ви уведомявам, Срокът за записване за „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ на Столична община е удължен до края на месец април 2023 г. В инициативата, която подкрепя идеи с кауза, право на участие имат младежи на възраст от 15 до 29 г., живеещи на територията на София.

Инициативата е изцяло безплатна, а записването се случва чрез подаване на информационна карта и декларация за съгласие за обработване на лични данни на e-mail – [email protected].

Младите хора ще избират между четири направления с ментори, утвърдени специалисти в различните тематични области:

  • Изкуство и култура – Светлана Ломева, изпълнителен директор на „Асоциация за развитие на София“
  • Опазване на околната среда – Елица Панайотова, координатор на проект „Зелена София“
  • Наука и иновации – Любов Костова, „Европейска нощ на учените“
  • Животни в риск – Светослав Петров, Animal Rescue Sofia

Освен в мотивационни сесии, водени от ментори, участниците в третото издание на инициативата за първи път ще имат възможността да се включат и в практики, лекции и представяне на работещи модели в международен мащаб от водещи експерти (Dogs Trust, FoodObox и др.).

Младежите ще могат да разчитат на професионална менторска подкрепа от създаването на проектната идея, през реализацията, до нейното отчитане. И още – организационна и логистична подкрепа, както и съдействие за популяризиране на проектите.

Академията ще финансира проекти в размер до 5 000 лв., като стимулира работата в екип и обмяната на опит.

Пълна информация за инициативата е достъпна е тук.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА УЧАСТИЕ
  2. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД