Изх. № РУО1-РУО1-9687/ 05.04.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № РУО1-9538/04.04.2023 г. Община Чирпан, къща музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан, и Фондация „Яворов“ обявяват Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците“.

Моля да запознаете учителите и учениците с регламента на конкурса и да съдействате за участието им.

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД