Тренинг/уебинар за директори на столични училища на тема „Самооценяването на образователните институции като процес от системата за управление на качеството“

Изх. № РУО1-10146/08.03.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2021/2022 г. РУО – София-град организира тренинг с директори на столични училища на тема „Самооценяването на образователните институции като процес от системата за управление на качеството“.

Тренингът ще се проведе от СУ „Св. Климент Охридски“ и е с обща продължителност от 16 академични часа (8 часа присъствена част в онлайн среда и 8 часа неприсъствена част). Присъствената част ще се проведе на 26.03.2022 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч. във виртуалната зала на РУО – София-град, за което всеки участник ще получи линк на посочения от него електронен адрес. След успешно завършване всеки обучаем ще получи удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит.

За участие в тренинга следва да се сключи индивидуален договор между Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и участника.

Желаещите да се включат следва да попълнят формуляр до 17.03.2022 г. на адрес:

https://forms.gle/GKwghUciSJNMid3F7

Моля да имате предвид, че подадената от Вас информация ще бъде използвана за издаване на удостоверение с присъден квалификационен кредит и следва да бъде коректна и пълна.

Подробна информация за програмата и графика на тренинга е отразена в приложенията.

 

Приложения:  

  1. Програма за тренинг с директори на столични училища на тема „Самооценяването на образователните институции като процес от системата за управление на качеството“.
  2. График за провеждане на тренинга.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД