Уебинар на тема „STEАM и развиване на социални и емоционални умения с LEGO® Education за детски градини“

Изх. № РУО 1-34523/04.12.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-34364/03.12.2020 г. от Център за творческо обучение Ви уведомявам, че на адрес https://www.youtube.com/watch?v=XJvfwoaIi5U може да наблюдавате в удобно за Вас време уебинар на тема „STEАM и развиване на социални и емоционални умения с LEGO® Education за детски градини“.

В уебинара Център за творческо обучение, съвместно с две детски градини,  представя цялостната концепция на LEGO® Education за обучение на деца от 2 до 7- годишна възраст. За повече информация може да се свържете с Димитър Дряновски на телефон 0876 004 340 или имейл [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД