Фестивал на авторската драматургия и театър на английски език

Изх. № РУО1- 2269/28.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-1913/24.01.2020 г. Ви уведомявам, че областният кръг на  Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език следва да бъде проведен до 23.02.2020 г. Заявки за участие се приемат до 07.02.2020 г. на следните адреси: [email protected] и [email protected] .

Приложение:

  1. Регламент. (Reglament_Theatre_2020-2)
  2. Заявка за участие. (zayavka_2020)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД