Отсъствие на децата от подготвителните групи

Изх. № РУО1-2274/28.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че съгласно чл.10, ал. 3 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката. Съгласно заповед № РД 09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, дните от 27 януари до 4 февруари 2020 г. са неучебни за територията на област София-град. 5 февруари 2020 г. е обявен за междусрочна ваканция.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД