Хибриден фестивал на мисловните игри – преосмисляне на културни пространства

Изх. № РУО1-37453/10.10.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №  РУО 1-36635/03.10.2022 г. Ви уведомявам, че на 15.10.2022 г. от 10.00 ч. в Литературен клуб „Перото“, гр. София ще се проведе Хибриден шахматен фестивал.

За повече информация и регистрация: https://euroadvance.eu/zapishete-se-za-unikalniya-hibriden-festival-na-mislovnite-igri-v-sofiya/.

За контакти:

Асения Димитрова, Проектен ръководител, 0882 005 000

Цветозар Йолов, Мениджър съдържание – [email protected]

                                                                           

 

                             Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                             НАЧАЛНИК НА

                             РУО – СОФИЯ-ГРАД