Час по физическо възпитание и спорт

На 29.04.2020 г. учениците от 7 „Б“ клас на 107. ОУ “ Хан Крум“ проведоха интересен час с техния учител г-жа Кинанова по физическо възпитание и спорт на тема, свързана с основната гимнастика, правилознанието на играта Волейбол, като накрая бе засегната и темата за олимпийските игри, тяхната история и отлагането им тази година. Часът бе наблюдаван от старши експертът по физическо възпитание и спорт г-н Димитър Чолев,  който „присъства“ през целия час и сподели, че урокът е  преминал страхотно и точно така трябва да протичат онлайн часовете по ФВС в условията на дистанционното обучение. Ръководството на 107. ОУ благодари на г-жа Кинанова за прекрасното представяне и на г-н Чолев за отличната оценка на урока. За пореден път РУО – София-град доказа, че работи в колаборация с учителите!

Успяваме заедно!