Шести Национален ученически конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“

Изх. № РУО1 – 39634/01.11.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-39466/28.10.2022 г. Ви уведомявам, че за шеста поредна година ще се проведе включеният в  Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН Национален ученически конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“. Право на участие в конкурса имат всички ученици от I до XII клас, разделени в три възрастови групи:

  • I-IV клас;
  • V-VII клас;
  • VIII-XII клас.

Необходимо е да попълните формуляр за участие на следния линк: https://forms.gle/W28oXkbwwUhXHZUs7

 

Приложения:

  1. Статут на Националния ученически конкурс.
  2. Декларация за съгласие на родител на ученик, ненавършил 18 години.
  3. Декларация за съгласие на родител на ученик, навършил 18 години.
  4. Етикет на рисунка.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД