Безплатни ресурси за дистанционно обучение за училища

Изх. № РУО1 – 35622/26.10.21г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-35490/25.10.2021г. Ви информирам, че екипът на Център за творческо обучение изготви и предостави списък със свободно достъпни безплатни ресурси с цел подкрепа на учителите по време на обучението от разстояние в електронна среда.

Безплатните ресурси може да намерите на:

https://docs.google.com/document/d/11gtBKwqhQ14dz1sJsvP-Mg-tTQlcQS2haWC8fBfVsv8/edit?usp=sharing

 

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД