Обява на Съюза на химиците в България за националния конкурс за наградите на учителите по химия за 2022 г., учредени и финансирани от Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

Изх. № РУО1 – 12140/24.03.22г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11862/23.03.2022 г., приложено Ви изпращам обява ва Съюза на химиците в България за Националния конкурс за 2022 година за наградите на учителите по химия, учредени и финансирани от Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“.

 

Приложение: съгласно текста.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД