Кампания „С тениска на бала”, организирана от МОТО ПФОЕ и Столичната организация на БЧК

Изх. № РУО 1 –13349/04.04.22г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-13248/04.04.2022 г., Ви уведомявам, че кампанията „С тениска на бала”, организирана за осма поредна година  от МОТО ПФОЕ и Столичната организация на БЧК  вече е в ход .

Мото Пфое са изработили дизайнерските тениски 2022 г., на които е изобразена дружелюбна ръка – символ на добрина. На нея младежите могат да пишат, да получават автографи от съученици и учители и така да я съхранят като мил спомен от ученическите години, а дарявайки средства и закупувайки я – да се включат и в благородната кауза да помагат на свои връстници без родители да продължат образованието си.

На сайта https://steniskanabala.bg/ може да се получи информация за кампанията, за начина за заявка  на тениските, както и за регламента на стипендията.

 

Приложение:

  1. Презентация  на кампанията „steniskanabala”.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-373/17.03.2022г.

на министъра на образованието и науката)