21-во издание на изложбата за изкуство „Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition“, 2021 г.

Изх. № РУО 1-22304/31.08.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-276/27.08.2020 г., вх. № РУО 1-22103/27.08.2020 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на XXI издание на художествената изложба „Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition” 2021 г., Япония, организирана от префектура Канагава и Japan Overseas Cooperative Assosiacion.

Конкурсът е насочен към деца на възраст от 4 до 15 години (навършени към 31 август 2020 г.), като всяко дете може да участва индивидуално или през художествени училища, или школи.

Рисунките се изпращат от 1 септември до 30 ноември 2020 г. на следния адрес:

Secretariat, Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition

c/o Kanagawa Plaza for Global Citizenship 1F

1-2-1, Kosugaya, Sakae-ku, Yokohama 247-0007

JAPAN

Творбите се изпращат по пощата чрез формуляра “Address Slip”.При участие с индивидуална творба трябва да се попълни и формуляр “Entry Attaching Label for Individual”. Ако се участва чрез организация се попълва формуляр “Organization Entry Sheet”. На гърба на всяка творба трябва да бъде залепено копие на попълнения формуляр.

Темата е свободна – по избор на детето. Размери на рисунките – не по-големи от 380 mm Х 540 mm или платно с размер по-малко от F8 (460 mm X 380 mm). Допустими материали и техники: акварел, масло, темпера, пастел, колаж с хартия, печат или други. Не се допускат дигитални, пластични или колективни рисунки, както и създадени с помощта на хранителни продукти или имащи неравни повърхности.

Оценяването на рисунките ще протече на два етапа – в края на месец януари и в края на месец февруари 2021 г. Победителите ще бъдат информирани през месец март 2021 г., като списъкът с победителите ще бъде публикуван на уебсайта на Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition – http://www.earthplaza.jp/biennial/English/index.html. Творбите, получили отличия, ще бъдат експонирани през август 2021 г. в галерията на Kanagawa Plaza for Global Citizenship и ще участват в пътуваща изложба в периода от септември 2021 г. до март 2022 г. в културни центрове в префектура Канагава.

Приложения:

  1. Регламент на изложбата „Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition“, 2021 г.
  2. Формуляри за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД 10-1347/20.08.2020 г.

на министъра на образованието и науката/