Педагогически форум на преподавателите–русисти на тема: „Филологически и социокултурни проблеми на русистиката“

Изх. № РУО1-33606/04.12.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-33556/04.12.2019 г. Ви уведомявам, че на 14 декември 2019 г. в Руския културно-информационен център на ул. „Шипка“ №  34 , ще се проведе педагогически форум на преподавателите–русисти на тема: „Филологически и социокултурни проблеми на русистиката“. Форумът се провежда от Руския държавен педагогически институт „А. И. Херцен“, гр. Санкт Петербург  съвместно с катедра – руски език на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с подкрепата на Министерството на науката и висшето образование на Русия и съдействието на официалното представителство на Россътрудничество в София.  В програмата са включени доклади на водещи руски учени в областта на методиката на преподаване на руски език и майсторски класове.

Заявки за участие във форума се приемат до 10 декември 2019 г. :https//forms.gle/rMep66zia2zn3h3P8

Моля да информирате заинтересованите учители от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД