Национален литературен конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев“

 

Изх. № РУО1-1459/ 17.01.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-880/11.01.2024 г. моля да запознаете учениците от повереното Ви училище със статута на Националния литературен конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев“, посветен на 148-та годишнина от героичния подвига на Христо Ботев и неговата чета.

Приложение:

  1. Статут на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД