Държавен план-прием на V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2020/2021 година на територията на област София-град за учебната 2020/2021 г.

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предоставям Ви утвърдения със заповед № РД 01-195/30.04.2020 г. на началника на РУО – София-град държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 година. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД