52. Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема „Образованието по физика и дигиталните технологии“, 13 – 16 юни 2024 г., гр. Сливен

Изх. № РУО1-4802/15.02.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-4431/13.02.2024 г., приложено Ви изпращам информация относно организацията на 52 Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема „Образованието по физика и дигиталните технологии“, която ще се проведе в периода 13-16 юни 2024 г. в град Сливен.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД