Заповед № РД09-1035/12.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката относно определяне на 20 и 22 май и 09 и 11 юни за учебни дни

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам заповед № РД09-1035/12.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката относно определяне на 20 и 22 май и 09 и 11 юни за учебни дни.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД