Конкурс за есе на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 2021

Изх. № РУО1 – 3128/25.01.21г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на ЮЗУ „Неофит Рилски“,  гр. Благоевград, с вх. № РУО1-2887/22.01.2021 г., приложено Ви изпращам условията за провеждане на Национален конкурс за ученическо есе, разработени от катедра „Философски и политически науки“ и катедра „Социология“ . В конкурса могат да участват ученици от дванадесети  клас.

 

Приложение: Описание на конкурса за ученическо есе

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД