Конкурс „Франкофонски кариери“

Изх. № РУО1-4749/08.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,.

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-4055/02.02.2021 г. и писмо с вх.№. РУО 1-4656/08.02.2021 г. Ви уведомявам, че Университетската агенция на Франкофонията (AUF) в България,  Франкофонският център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България обявяват конкурс „Франкофонски кариери“. Той е насочен към учениците от XI и  XII  клас в училищата с преподаване на френски език и към студентите, обучаващи се по и на френски език. Целта на конкурса е да предостави на учениците и на студентите възможност да опознаят и да развиват ключови умения за личностно и кариерно развитие.

Конкурсът ще стартира на 15 февруари и кандидатури ще се приемат до 24:00 ч. на 31 март 2021 година.

За да участва в конкурса, всеки ученик/студент трябва да изпрати свое мотивационно писмо на електронен адрес: [email protected]

За информация за участие в конкурса на електронен адрес: [email protected]  или на тел.: + 359 2 423 48 05

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище.

Приложения:

  1. Регламент .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД