Национален театрален многоезичен фестивал „Словото – сила и необятност“

Изх. № РУО1-4767/15.02.2024 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Пазарджик с вх. №РУО1-4417/13.02.2024 г. Ви уведомявам, че през месец юни 2024 г. ще се проведе Национален театрален многоезичен фестивал „Словото – сила и необятност“, организиран от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград. Фестивалът е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 година.

Право на участие във фестивала имат ученици от I клас до ХII клас, вкл. Допускат се театрални групи с до 20 ученици. Заявки за участие следва да бъдат изпратени до 05.04.2024 г. на e-mail: [email protected].

Моля да популяризирате информацията за фестивала в повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Регламент.
  2. Заявка за участие.
  3. Уточнения.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД