Актуализирани Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Актуализирани Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и Заповед № на МОН: РД09-4614 от 24.11.2021 г. и № на МЗ: РД-01-963 от 24.11.2021 г. за тяхното утвърждаване.

Среща-разговор за предстоящите тестове на ученици с доцент Любомира Гломб -завеждащ отделение Вирусология в Националния център по заразни и паразитни болести

Среща-разговор за предстоящите тестове на ученици с доцент Любомира Гломб -завеждащ отделение Вирусология в Националния център по заразни и паразитни болести – запис.

Заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес, считано от 08.11.2021 г.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес, считано от 08.11.2021 г…

Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 04.11.2021 г. до 30.11.2021 г.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 04.11.2021 г. до 30.11.2021 г…