Обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата за информационните и комуникационни технологии за учениците от 5 до 12 клас

Във връзка с изпълнение на заповед № РД 01-718/ 18.12.2020 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 01-677/ 25.11.2020 г. на проф. д-р Костадин Ангелов – министър на здравеопазването, относно удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, приложено Ви изпращам заповед № РД 09-3610/31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, относно продължаване на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата за информационните и комуникационни технологии за учениците от 5 до 12 клас в периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г.

Детски градини, определени за посещения от деца, на които поне един от родителите работи в Ковид-отделение на болница или Ковид-кабинет в общински Диагностично-консултативен център/ДКЦ/

Във връзка с писмо на Столична община с изх. № СОА20-ДИ04-3527-4/ 03.12.2020 г., вх. № РУО1-34379/03.12.2020 г., Ви уведомявам, че със заповед № СОА20-РД09-4109/28.11.2020 г. на кмета на Столична община са определени ДГ № 117 „Надежда“ и ДГ № 124 „Бърборино“…

Заповед № РД-09-3462/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно отмяна на заповед № РД-09-3172/12.11.2020 г.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-09-3462/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно отмяна на заповед № РД-09-3172/12.11.2020 г…

Заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно преминаване на учениците в обучение от разстояние в електронна среда

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно преминаване на учениците в обучение от разстояние в електронна среда…