Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г.

Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. на министъра на здравеопазването За допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.

Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването, даваща възможност да се провеждат присъствено изпити, практики, олимпиади и състезания при спазване на противоепидемичните мерки

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването, която дава възможност да се провеждат присъствено изпити, практики, олимпиади и състезания при спазване на противоепидемичните мерки…