Заповед № РД-01-13/11.01.2022 г. на министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-177 от 22.03.2021 г.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД-01-13/11.01.2022 г. на министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-177 от 22.03.2021 г…

Официална информация за телефонните линии за психологическа подкрепа

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-41612/16.12.2021 г. относно официална информация за телефонните линии за психологическа подкрепа, Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката за трети път откри безплатни горещи телефонни линии за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически и непедагогически специалисти…

Заповед на МОН № РД09-4982/14.12.2021 г. за изменение на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД09-4982/14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката за изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа…

Заповеди на МОН № РД09-4813/03.12.2021 г. за организиране на ОРЕС и № РД09-4814/03.12.2021 г. за изменеие на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка

Заповеди на МОН № РД09-4813/03.12.2021 г. за организиране на ОРЕС и № РД09-4814/03.12.2021 г. за изменеие на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка…

Заповеди на МОН № РД09-4755/30.11.2021 г. за организиране на ОРЕС и № РД09-4756/30.11.2021 г. за утвърждаване на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка

Заповеди на МОН № РД09-4755/30.11.2021 г. за организиране на ОРЕС и № РД09-4756/30.11.2021 г. за утвърждаване на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка…

Заповед № РД09-4666/ 26.11.2021 г. за организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки

Заповед № РД09-4666/ 26.11.2021 г. за организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки. Тази заповед отменя Заповед № РД 09-4201 от 05 ноември 2021 г.