Microsoft Teams

Изх. № РУО1-6876/17.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ училища

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с онлайн обучението на Вашите ученици, Ви уведомявам, че на https://edubg2020.wixsite.com/edubg/za-vas-roditeli ще намерите дигитални ресурси с обучителни материали на български език. Сайтът EduBG включва различни раздели.

Вие, учениците и родителите на Вашите ученици, ще намерите информация за: родителите, Е-учебници, Е-образователни ресурси, Е-интрументи за видео уроци, Е-образователни платформи, уроци излъчени по БНТ 2 и БНТ 4.

Уведомявам Ви, че Microsoft Teams е официалното решение на министерството на образованието и науката за обучение от разстояние по време на обявеното извънредно положение в страната. MS Teams е интегрирана от МОН към потребителите в edu.mon.bg, като ученическите акаунти са свързани с учителските акаунти автоматично, а данните се съхраняват на сървърите на МОН.

Моля създайте необходимата организация и запознайте учителите и учениците в поверената Ви образователна институция с EduBG, който е доста пълен и актуален.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД