Microsoft Teams

Изх. № РУО1- 6833/16.03.20 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо № 9105-107/ 16.03.2020 г. на заместник-министъра на образованието и науката, в което е приложена инструкция за разпределение на профилите за ученици и учители, създадени в домейна на МОН edu.mon.bg. Microsoft Teams е официалното решение на МОН за обучение от разстояние по време на обявеното извънредно положение в страната.

Приложение: Писмо № 9105-107/ 16.03.2020 г. на заместник-министъра на образованието и науката

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД