VIII Национален детско-юношески конкурс за рисунка „Нашите традиции и обичаи“

Изх. №РУО1-26426/06.07.2022 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-26020/05.07.2022 г., приложено Ви изпращам регламент на VIII Национален детско-юношески конкурс за рисунка „Нашите традиции и обичаи „Акад. проф. Николай Стойков“, организиран от Сдружение „Духовно възраждане – България“. В конкурса могат да участват деца и ученици на възраст от 6 до 19 години.

Крайният срок за предаване на конкурсните творби е 15.09.2022 г.

 

Приложение:

  1. Регламент на VIII Национален детско-юношески конкурс за рисунка „Нашите традиции и обичаи“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД