WWF Bulgaria – програма Panda Labs за изграждане на професионални и социални умения у младежи на възраст от 15 до 25 г.

Изх. № РУО1-7779/09.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7609/08.03.2021 г. на WWF Bulgaria, Ви уведомявам, че  през месец  март 2021 г. започва втората кампания на Програмата за набиране на участници – „Бъдещето на храната“, за ученици над 15 годишна възраст. Платформата за кандидатстване е отворена до 28.03.2021 г. на интернет адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaLVmBG7b8FEaXLr3v0t-hvGCIvoz4uCpN6V6DxDQTxfkHpQ/viewform

Повече информация можете да откриете на интернет адрес: https://www.wwf.bg/what_we_do/youth_engagement/panda_labs/

За допълнителна информация: Лилия Аракчиева, Project Manager на Panda Labs WWF Bulgaria, на тел: + 359 894 066 359 | e-mail: [email protected]

 

Приложение:

  1. Програма на втората кампания за набиране на участници.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД