XIV Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“ – промяна в датите на провеждане

Изх. №РУО1-5602/28.01.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-4942/25.01.2022 г. от Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе, Ви уведомявам, че поради усложнената епидемична обстановка в цялата страна се налага промяна в датите на провеждане на XIV Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“.

Конкурсът ще се проведе на 09 и 10 юли 2022 г. в гр. Русе. Заявки за участие се приемат до 20.06.2022 г.

Моля да запознаете учениците и учителите от повереното Ви училище с промените в статута на конкурса.

Приложение:

  1. Статут на XIV Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“.
  2. Заявка за участие в XIV Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД