XXVI Национален фестивал на детската книга

Изх. № РУО1-1460/ 17.01.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-645/10.01.2024 г. Ви уведомявам, че от 8 до 10 май 2024 г. в гр. Сливен по инициатива на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ в партньорство с Министерство на културата, Община Сливен, Областна администрация – Сливен, най-големите детски издателства, ДАБЧ ще се проведе XXVI Национален фестивал на детската книга. В рамките на фестивала организаторите обявяват Национален литературен конкурс на тема „Щастието е възможно“ и XIII Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои.

Моля информацията за конкурсите да бъде предоставена на вниманието на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Обява за Национален литературен конкурс на тема „Щастието е възможно“.
  2. Обява за XIII Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД